TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir kararla, TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı mahkeme yolunun açılarak kaos ortamı oluşturulduğu iddiaları nedeniyle kamuoyuna bilgilendirme yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, resmi gazetede 2 Mart 2018'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 59. maddesi uyarınca Tahkim Kurulunun spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarının kesin olduğu, bunlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağının açıkça belirtildiği hatırlatıldı.

Anayasa Mahkemesi kararının resmi gazetede yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği ve bu süreç içerisinde TFF statüsünde ve talimatlarında gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

"Yapılan düzenlemelerle, spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olmayan, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların genel yargıda veya TFF yargı kurulları önünde çözümüne ilişkin görevli merciyi tayin etme hususu tarafların iradesine bırakılmıştır. Bu sebeple haberlerde yer aldığı şekilde bir kaos ortamı olmayıp, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü tarafların iradesine göre genel yargı veya TFF kurulları nezdinde devam etmektedir."